فرم هاي اعضاي هيات علمي
 

1. فرم تقاضاي استخدام به عنوان عضو هيئت علمي دائم
دريافت فايل


2. فرم تقاضاي ورود به دورة پسادكترا
دريافت فايل

 

3. فرم تقاضاي ورود به دورة پسادكتراي2 (جهت محققان فعلي پژوهشگاه در دوره پسادكترا 1)
دريافت فايل

 

4. فرم گزارش فعاليتهاي سالانة محققين دورة پسادكترا
دريافت فايل

 

5. فرم ترفيع استحقاقي ساليانه اعضاي هيات علمي

 دريافت فايل
 

6. فرم هيات اجرايي جذب عضويت و تبديل وضعيت هيات علمي

دريافت فايل
 

7. گزارشنامه فعاليتهاي آموزشي، پرورشي، فناوري، علمي، اجرايي و فرهنگي اعضاي هيات علمي

دريافت فايل
 

8. آئين نامه نحوه تخصيص و استفاده از پژوهانه

دريافت فايل

 

9. فرم گزارش طرح هاي علمي-پژوهشي بمنظور انعقاد قرارداد خدمات علمي-پژوهشي با معاونت پژوهشي
دريافت فايل
 

10. راهنماي جذب متقاضيان طرح خدمت سربازي در قالب نحوه تامين اعضاي هيات علمي

دريافت فايل

 

11. فرم تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي-آزمايشي (جدول الف-1)
دريافت فايل

 

12. فرم تبديل وضعيت استخدامي از كارشناس رسمي به هيات علمي رسمي-آزمايشي (جدول الف-2)
دريافت فايل

 

13. فرم راتبه تحصيلي (بورس) مربيان (جدول الف-3)
دريافت فايل

 

14. فرم تبديل وضعيت استخدامي از رسمي-آزمايشي به رسمي قطعي (جدول الف-4)
دريافت فايل
 

  


 

 

 
Copyright 2000-2011
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.