فرم هاي عمومي اداري
 

1. فرم تقاضاي ماموريت علمي كوتاه مدت خارج از كشور
دريافت فايل

مدارک مورد نياز جهت انجام مأموريت:
1. فرم تکميل‌شده حکم مأموريت
2. دعوت‌نامه از کنفرانس و يا كارگاه ين‌المللی که نام مدعو بهمراه نام پژوهشكده رياضيات و پژوهشگاه در آن ذکر شده باشد.
3. خلاصه مقاله که نام پژوهشكده رياضيات و پژوهشگاه در آن ذکر شده باشد.
4. نامه درخواست مجوز انجام سفر و پرداخت هزينه سفر به رييس پژوهشگاه در مورد مأموريت‌های فاقد پذيرش مقاله و پژوهشگران غير عضو هيأت علمی (توسط پژوهشكده تهيه خواهد شد.)

 

 

2. فرم صدور رواديد جهت مدعوين
دريافت فايل

مدارك مورد نياز:
1. فرم تكميل شده صدور رواديد
2. اسكن صفحه اول پاسپورت (پاسپورت حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.)
توجه: مدارك فوق حداقل مي بايست 2 ماه قبل از حضور مدعو در اختيار پژوهشكده قرار گيرد.


 

3. فرم درخواست ايجاد پست الكترونيكي ipm.ir
دريافت فايل

4. فرم درخواست ايجاد شناسه كاربر جهت استفاده از كامپيوترهاي پژوهشكده
دريافت فايل

5. فرم درخواست اتصال به شبكه وايرلس
دريافت فايل

6. قرارداد حق التحقيق
دريافت فايل

7. فرم اطلاعات پرسنلي

دريافت فايل
 

  


 

 

 
Copyright 2000-2011
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.