آگهي جذب پژوهشگر دوره پسادكتري

پژوهشكده رياضيات، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

فراخوان شهریور 1398
 

 

به اطلاع مي رساند كه پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانش هاي بنيادي تعداد محدودي محقق پسادكتري براي فروردین 1399 جذب مي نمايد.

مدت زمان دوره پسادكتري 2 سال مي باشد كه در صورت رضايت از عملكرد پژوهشي محقق پسادكتري قابل تمديد به سال سوم است.
 

نکات مهم:

1. اولویت پذیرش افراد جهت دوره پسادکتری با متقاضیانی خواهد بود که حداکثر 5 سال از زمان فراغت از دوره دکتری خود سپری نموده اند. در موارد استثناء ، پرونده متقاضیان واجد شرایط پذیرش،  جهت دوره پسادکتری ارشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2.  چنانچه فرد متقاضی دانشجوی دکتری باشد می بایست حداکثر تا 30 بهمن ماه 1398 فارغ التحصیل گردد. در غیر اینصورت تقاضای وی کان لم یکن تلقی می گردد. (حتی در صورت پذیرش)

 

مدارك لازم جهت ثبت تقاضا:

ثبت تقاضا و ارسال مدارك از طريق پورتال پژوهشكده رياضيات به آدرس زير است.

http://portal.math.ipm.ir

مهلت ثبت درخواست:  ساعت 24 روز 31 شهریور ماه 1398 

 

 
Copyright 2000 - 2019
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.