آگهي جذب پژوهشگر دوره پسادكتري

پژوهشكده رياضيات، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

فراخوان بهمن 1399
 

به اطلاع مي رساند كه پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانش هاي بنيادي تعداد محدودي محقق پسادكتري براي مهر ماه 1400 جذب مي نمايد. از متقاضیان خواهشمند است با توجه به نکات ذیل اقدام به ثبت تقاضای خویش نمایند.

نکات مهم:

1. پذیرش محقق پسادکتری در دو رده پسادکتری و پسادکتری ارشد صورت می‌گیرد. مدت زمان هر دو رده 2 سال است. دوره پسادکتری  در صورت رضايت از عملكرد پژوهشي محقق پسادكتري قابلیت  تمديد به سال سوم را داراست.

2. اولویت پذیرش افراد جهت دوره پسادکتری با متقاضیانی خواهد بود که حداکثر 5 سال از زمان فراغت از دوره دکتری خود سپری نموده اند.

3. جهت پذیرش به عنوان محقق پسادکتری ارشد، متقاضی باید تجربه حداقل یک دوره پسادکتری داشته و دارای پرونده تحقیقاتی بسیار درخشان باشد. در موارد خاص، پرونده متقاضیانی که دستاوردهای تحقیقاتی بسیار درخشان دارند ولی واجد شرط ۵ سال بند ۲ نیستند، و یا مستقیما متقاضی پسادکتری ارشد هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4.  چنانچه فرد متقاضی دانشجوی دکتری باشد می بایست حداکثر تا 15 مرداد ماه ماه 1400 فارغ التحصیل گردد. در غیر اینصورت تقاضای وی کان لم یکن تلقی می گردد. (حتی در صورت پذیرش)

مدارك لازم جهت ثبت تقاضا:

 

1. ارسال حداقل دو توصیه نامه به ایمیل hc-math@ipm.ir (توجه: توصیه نامه ها باید مستقیما توسط نویسنده انجام گردد و به توصیه نامه هایی که توسط متقاضی ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.) مهلت ارسال توصیه نامه: 20 فروردین ماه 1400

2. ارسال حداکثر سه مقاله و یا پیش مقاله منتخب به ایمیل hc-math@ipm.ir . مهلت ارسال مقاله ها: 20 فروردین ماه 1400

3. ثبت تقاضا و تکمیل فرم  از طريق پورتال پژوهشكده رياضيات به آدرس زير است.

 http://portal.math.ipm.ir

مهلت ثبت تقاضا:  ساعت 24 روز 20 فروردین ماه 1400 (تمدید گردید)

دوره پسادکتری-جایزه مریم میرزاخانی

Mirzakhani

همزمان با فراخوان بهمن ماه 1399 دوره پسادکتری و از میان متقضیان این دوره، پژوهشکده ریاضیات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نظر دارد به پاس ارج نهادن به خدمات علمی مرحوم مریم میرزاخانی،  تعداد محدودی از متقاضیان این دوره را تحت نام دوره پسادکتری- جایزه مریم میرزاخانی جذب نماید. پذیرفته شدگان این دوره علاوه بر امتیازات پژوهشگران پسادکتری، گرنت ویژه ای نیز بنام آن مرحوم دریافت خواهند نمود. مدت این دوره یکسال می باشد که قابل تمدید نیز خواهد بود.
 

 
Copyright 2000 - 2021
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.