آگهي جذب پژوهشگر دوره پسادكتري

پژوهشكده رياضيات، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

فراخوان بهمن ماه 1395
 

 

به اطلاع كليه متقاضياني كه مدارك خود را ارسال نموده اند مي رساند كه منتخبين اوليه اين دوره تا تاريخ دوم ارديبشهت ماه 1396 از طريق ايميل زمان انجام مصاحبه علمي خود را مطلع شده اند و چنانچه فردي اين ايميل را دريافت ننموده باشد، مورد پذيرش جهت اين دوره قرار نگرفته است.

 

 

به اطلاع مي رساند كه پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانش هاي بنيادي تعداد محدودي محقق پسادكتري براي مهر ماه 1396 جذب مي نمايد.

مدت زمان دوره پسادكتري 2 سال مي باشد كه در صورت رضايت از عملكرد پژوهشي محقق پسادكتري قابل تمديد به سال سوم است.
 

مدارك لازم جهت ثبت تقاضا:

 

متقاضيان مي بايست حداكثر تا تاريخ 20 اسفند ماه 1395 فرم ثبت نام را تكميل و به آدرس پست الكترونيكي

 hc-math@ipm.ir بصورت يك فايل پي دي اف ارسال نمايند. حتما نام فايل پي دي اف بنام خود متقاضي باشد. موضوع ايميل را "Postdoc-Bahman1395" درج نمائيد. به تقاضاهاي دريافت شده بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 

جهت دريافت فرم ثبت نام اينجا كليك نمائيد.

 

توجه: از ارسال مدارك ديگر به غير از فرم ثبت نام خودداري نمائيد.


پس از بررسي اوليه، مراحل بعدي جهت مصاحبه و تكميل مدارك اطلاع رساني خواهد شد.

 

مهلت ارسال مدارك به پايان رسيده است.

 

 

 

 
Copyright 2000 - 2017
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.