آگهي پذيرش دانشجوي دكتري رياضي

(استعداد درخشان)

سال تحصيلي 03-1402

 

پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانشهاي بنيادي از داوطلبان ورود به دوره دكتري رياضي در سال تحصيلي 03-1402 از طريق آيين نامه استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداکثر یک نفر دانشجو می پذیرد. علاقمندان مي توانند مدارك ذيل را بهمراه فرم ثبت نام   حداكثر تا روز جمعه مورخ  1402/05/20  به آدرس math-edu@ipm.ir  ارسال نمایند .پژوهشکده متعاقباً از داوطلباني كه در بررسي پرونده شرايط لازم را احراز نمايند جهت شركت در مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد.

 

  به مدارک ارسالی بعد از مهلت اعلام شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مدارك لازم: (كليه مدارك ذيل بصورت فايل pdf و كمتر از 4MB ارسال شود.)

1.      فرم تكميل شدة درخواست ثبت نام، (جهت دريافت فرم اينجا كليك نمائيد.)

2.    کارنامه کارشناسی ارشد،

3.      کارنامه کارشناسی،

4.      cv متقاضي كه در آن حاوي مطالب ذيل باشد:

-    افتخارات تحصيلي و شركت در مسابقات بين المللي،

-     ليست مقالات (اعم از پيش مقاله، پذيرفته شده و يا چاپ شده)،

-     شركت در دوره هاي تحقيقاتي و همكاري با طرح هاي تحقيقاتي،

-    شركت در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و بين المللي،

-    ارائة هر گونه مدركي كه نشان دهندة تسلط كامل داوطلب به زبان انگليسي باشد،

-    علايق علمي و قابليتهاي تكنيكي و نرم افزاري،

-     علائق تحقیقاتی،

-    درسهای مهم گذرانده شده به همراه نمره آنها،

5.     نام دو نفر از اساتید  بهمراه ایمیل آنانكه به فعاليتهاي علمي داوطلب آشنائي داشته باشند. (جهت دریافت توصیه نامه)،

  

 

 
Copyright 2000 - 2023
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.