آگهي پذيرش دانشجوي دكتري رياضي

(استعداد درخشان)

سال تحصيلي 98-1397

 

پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانشهاي بنيادي از داوطلبان ورود به دوره دكتري رياضي در سال تحصيلي 98-1397 از طريق آيين نامه استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دعوت بعمل مي آورد. علاقمندان مي توانند مدارك ذيل را بهمراه فرم ثبت نام حداكثر تا تاريخ 1397/05/10 به آدرسmath-edu@ipm.ir  ارسال نمايند. پژوهشگاه متعاقباً از داوطلباني كه در بررسي پرونده شرايط لازم را احراز نمايند جهت شركت در مصاحبه حضوري دعوت به عمل خواهد آورد.

 

مدارك لازم: (كليه مدارك ذيل بصورت فايل pdf و كمتر از 4MB ارسال شود.)

1.      فرم تكميل شدة درخواست ثبت نام، (جهت دريافت فرم اينجا كليك نمائيد.)

2.      كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي (پشت رو)،

3.   بالاترين مدرك تحصيلي با ذكر معدل كل و يا گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان شاغل به تحصيل مبني بر اتمام دوره تا تاريخ 1397/6/31،

4.      ريزنمرات دانشگاهي (كارشناسي، كارشناسي ارشد و يا دكتري)،

5.      cv متقاضي كه در آن حاوي مطالب ذيل باشد:

-    افتخارات تحصيلي و شركت در مسابقات بين المللي،

-     ليست مقالات (اعم از پيش مقاله، پذيرفته شده و يا چاپ شده)،

-     شركت در دوره هاي تحقيقاتي و همكاري با طرح هاي تحقيقاتي،

-    شركت در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و بين المللي،

-    ارائة هر گونه مدركي كه نشان دهندة تسلط كامل داوطلب به زبان انگليسي باشد،

-    علايق علمي و قابليتهاي تكنيكي و نرم افزاري،

-     علائق تحقیقاتی،

-    درسهای مهم گذرانده شده به همراه نمره آنها،

 

6.       توصيه نامه از حداقل دو استاد كه به فعاليتهاي علمي داوطلب آشنائي داشته باشند،

7.      مقالات (اعم از چاپ شده و يا غيره، در مورد مقالات پذيرفته شده كپي نامه پذيرش مقاله مي بايست ضميمه شود.)

8.      كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدركي دال بر روشن بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد،

 

  


 

 

 
Copyright 2000 - 2018
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.