آگهي جذب پژوهشگر دوره پسادكتري

پژوهشكده رياضيات، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

فراخوان بهمن ماه 1401
 

به اطلاع مي رساند كه پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانش هاي بنيادي حداکثر 2 پژوهشگر پسادكتري براي مهر ماه 1402 جذب مي نمايد. متقاضیان می توانند با توجه به نکات ذیل اقدام به ثبت تقاضای خویش نمایند.

نکات مهم:

1. پذیرش محقق پسادکتری در دو رده پسادکتری و پسادکتری ارشد صورت می‌گیرد. مدت زمان هر دو رده 2 سال است. دوره پسادکتری در صورت رضايت از عملكرد پژوهشي محقق پسادكتري قابلیت تمديد به سال سوم را داراست.

2. اولویت پذیرش افراد جهت دوره پسادکتری با متقاضیانی خواهد بود که حداکثر 5 سال از زمان فراغت از دوره دکتری خود سپری نموده اند.

3. جهت پذیرش به عنوان محقق پسادکتری ارشد، متقاضی باید تجربه حداقل یک دوره پسادکتری داشته و دارای پرونده تحقیقاتی بسیار درخشان باشد. در موارد خاص، پرونده متقاضیانی که دستاوردهای تحقیقاتی بسیار درخشان دارند ولی واجد شرط ۵ سال بند ۲ نیستند، و یا مستقیما متقاضی پسادکتری ارشد هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4.  چنانچه فرد متقاضی دانشجوی دکتری باشد می بایست حداکثر تا 15 مرداد 1402 فارغ التحصیل گردد. در غیر اینصورت تقاضای وی کان لم یکن تلقی می گردد. (حتی در صورت پذیرش)

5.  متقاضیان مذکر دوره پسادکتری در صورت پذیرش می بایست حتما دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت داشته باشند.

 

مدارك لازم جهت ثبت تقاضا:

 

1. ارسال حداقل دو توصیه نامه به ایمیل hc-math@ipm.ir (توجه: توصیه نامه ها باید مستقیما توسط نویسنده ارسال گردد و به توصیه نامه هایی که توسط متقاضی ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.) مهلت ارسال توصیه نامه:  28 اسفند ماه 1401

2. ارسال حداکثر سه مقاله و یا پیش مقاله منتخب به ایمیل hc-math@ipm.ir . مهلت ارسال مقاله ها: 28 اسفند ماه 1401

توجه مهم: چنانچه توصیه نامه ها و مقالات بعد از مهلت اعلام شده دریافت شود، به تقاضای پسادکتری مربوطه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

3. ثبت تقاضا و تکمیل فرم از طريق پورتال پژوهشكده رياضيات به آدرس زير:

 http://portal.math.ipm.ir

مهلت ثبت تقاضا:  تا ساعت 24 روز 28 اسفند ماه 1401

 

 
\A9 Copyright 2000 - 2023
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.