آگهي جذب پژوهشگر پسادكتري - یکساله

پژوهشكده رياضيات، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

 

به اطلاع می‌رساند كه پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانش‌های بنیادی قصد دارد  ۲ پژوهشگر پسادکتری به مدت یکسال در بهار ۱۴۰۰ جذب می نماید.  متقاضیان می توانند با توجه به نکات ذیل اقدام به ثبت تقاضای خویش نمایند. (این فراخوان بغیر از فراخوان های معمولی است که پژوهشکده در شهریور و بهمن ماه هر سال جهت جذب پژوهشگر پسادکتری اعلام می نماید.)

نکات مهم:

1. شرایط این دوره پسادکتری از دوره‌های معمول پژوهشكده (فراخوان‌های شهریور و بهمن) در پذیرش پژوهشگر پسادکتری متفاوت و مستقل است.  

2. طول مدت این دوره یک‌سال است.

3. از زمان فراغت از دوره دکتری متقاضی کمتر از ۵ سال گذشته باشد و سن متقاضی کمتر از ۴۰ سال باشد. چنانچه متقاضی دانشجوی دکتری باشد، باید حداکثر تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ فارغ التحصیل شود؛ در غیر اینصورت تقاضای وی کان لم یکن تلقی می‌گردد.

4.  اولویت با محققان در زمینه‌های محاسبات کوانتومی، آنالیز ماتریسی و سیستم‌های دینامیکی است. 

 

مدارك لازم جهت ثبت تقاضا:

 

1. تکمیل فرم تقاضای پسادکتری و ارسال آن بهمراه شرح حال علمی و پروپوزال تحقیقاتی به ایمیل postdoc1400@ipm.ir         فرم تقاضا از اینجا قابل دریافت است.

مهلت ارسال :  15 اردیبهشت ماه 1400

2. ارسال حداقل دو توصیه نامه به ایمیل postdoc1400@ipm.ir (توجه: توصیه نامه ها باید مستقیما توسط نویسنده ارسال گردد و به توصیه نامه هایی که توسط متقاضی ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.) مهلت ارسال توصیه نامه: 15 اردیبهشت ماه 1400

3. ارسال حداکثر سه مقاله و یا پیش مقاله منتخب همراه با متن درخواست برای این دوره پسادکتری یک‌ساله  به ایمیل postdoc1400@ipm.ir   مهلت ارسال مقاله ها: 15 اردیبهشت ماه 1400

توجه:  در صورتی که در دوره های معمول فراخوان پسادکتری در پژوهشکده ریاضیات نیز شرکت نموده اید، ایمیل‌ درخواست را جداگانه ارسال نمایید. اما ارسال مجدد دیگر مدارک لازم نیست.

 

مهلت ارسال کلیه مدارک ها:  ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

 

 

 
Copyright 2000 - 2021
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.