Back to IPM Homepage
 
Last updated:
23 Jul 2013 10:34 AM

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 
Search Mathematics
Enter your search string here
and click on Go! to continue

GO!


 
 
 
 
 
 
    . IPM .
.
. . .
  .
IPM > School of Mathematics > Commutative Algebra Group
   
See all Lectures or other Useful materials  
   
Combinatorial Commutative Algebra
Education-Research
 
   

افرادزمان بندیسخنرانی هامباحث آموزشی درباره برنامه

از سال 1385 تعدادی از محققین و دانشجویان کشور فعالیت تحقیقاتی خود را در شاخه جبر جابجایی ترکیبیاتی شروع کرده و شاخه مذکور را در کشور توسعه دادند و خوشبختانه موفقیت های چشمگیری در این زمینه حاصل شد (برای اطلاع بیشتر به مقاله آشنایی با جبر جابجایی ترکیبیاتی در مجله نشر ریاضی، شماره 2، آذر 89 مراجعه نمایید).  بر این اساس در 6 ماهه دوم سال 1387 و 6 ماهه دوم سال 1390 دو دوره آموزشی جبر جابجایی ترکیبیاتی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار گردید که با استقبال دانشجویان مواجه شد.  م                                         مممممممممممم

 این بار تصمیم گرفته ایم یک دوره آموزشی-تحقیقاتی را برگزار نماییم. در این دوره، هر جلسه به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول، مباحث مرتبط با جبر جابجایی ترکیبیاتی توسط مدرس دوره تدریس خواهد شد و برای قسمت دوم، هر هفته یکی از محققینی که در این زمینه مشغول به کار هستند برای ارائه سخنرانی دعوت خواهند شد.                                                                 م

 

علاقه مندان به عضویت در این گروه می توانند با ارسال مشخصات خود به
 rjafari at ipm.ir
  برنامه ها و اخبار مربوط به این دوره را  دریافت کنند

 

 


Copyright 2000-2011
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)

قین