logo


پرسش‌های زیر را با دقت و با حروف فارسی پاسخ دهید و پاسخ خود را تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ ارسال کنید.

نام:
نام خانوادگی:
ایمیل:
دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
 کارشناسی
 غیره: 
رشتهٔ تحصیلی:
سال ورود:
چه درس‌های جالبی گذرانده‌اید؟ چرا این درس‌ها برای‌تان جذاب بوده است؟
چه مطالعات و فعالیت‌هایی خارج از برنامه درسی دانشگاه داشته‌اید؟
آیا به بخش خاصی از ریاضیات علاقه‌مند هستید؟ به کدام بخش و چرا؟ توضیح دهید.
آیا با محتوای درس‌های ارائه شده در مدرسه تابستانی امسال آشنایی قبلی دارید؟
آیا در مسابقه دانشجویی انجمن ریاضی سال‌های اخیر شرکت داشته‌اید؟ در چه سالی؟ چه رتبه‌ای در بین اعضای تیم‌تان کسب کردید؟
آیا تجربه شرکت در دوره‌های قبلی مدرسه تابستانی را داشته‌اید؟ اگر بله، در چه سالی؟ تجربه خود را از درس‌ها و فضای مدرسه شرح دهید.
از چه طریقی با این مدرسه تابستانی آشنا شده‌اید؟
تصویر کارنامهٔ تحصیلی خود را به‌صورت یک فایل pdf بارگذاری کنید. (حداکثر ۵ مگابایت)
هر توضیح یا پیشنهاد دیگر:
ارسال یک توصیه‌نامه توسط یکی از اساتیدتان با عنوان نام خانوادگی شما، تا ۱۴۰۱/۰۵/۲۷، به نشانی iranmathschool@gmail.com به پذیرش شما کمک خواهد کرد.

8 + 5 =