فرم هاي پژوهشي
 

1. فرم ارائه گزارش 6 ماهه پژوهشگران (ارشد، مقيم و غير مقيم)
فرم گزارش شش ماهه پژوهشگران

2. فرم ارائه گزارش سالانه پژوهشگران (ارشد، مقيم و غير مقيم)
فرم  گزارش سالانه پژوهشگران

3. فرم درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي جهت سال 1394
فرم

4. قرارداد حق التحقيق
دريافت فايل


 

  


 

 

 
Copyright 2000-2015
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.