فرم هاي آموزشي
 

1. آئين نامه آموزشي و پژوهشي دوره هاي دكتري

 دريافت فايل
 

2. مدارك مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان دكتري

دريافت فايل
 

3. برگه ثبت نام در مقطع دكتري پژوهشگاه

دريافت فايل
 

4. برگ مشخصات بررسي صلاحيت عمومي پذيرفته شدگان علمي آزمون دكتري

دريافت فايل
 

5. برگه انتخاب واحد

دريافت فايل
 

6. فرم تعهد عدم اشتغال به كار دانشجويان دوره دكتري

دريافت فايل
 

7. فرم درخواست ميهمان

دريافت فايل
 

8. فرم بيمه

دريافت فايل
 

9.  اعلام برگزاري امتحان جامع

دريافت فايل
 

10. گزارش امتحان جامع دكتري

دريافت فايل
 

11. گزارش دفاع از پيشنهاد پژوهشي دكتري

دريافت فايل
 

12. اعلام تاريخ دفاع از رساله دكتري

دريافت فايل
 

13. گزارش دفاع از رساله دكتري

دريافت فايل
 

14. مدارك مورد نياز جهت اعلام فارغ التحصيلي دانشجو

دريافت فايل
 

15. فرم استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي

دريافت فايل
 

16. فرم درخواست شركت در كنفرانس و همايشهاي بين المللي

دريافت فايل (فرمت پی دی اف)

دريافت فايل (فرمت ورد)
توجه: فرم تكميل شده مي بايست حداقل يكماه قبل از سفر به همراه دعوتنامه سفر به پژوهشكده تحويل داده شود. در غير اينصورت تبعات احتمالي متوجه خود دانشجو خواهد شد. 
 

17. فرم پروژه دكتري

دريافت فايل
 

18. تقاضانامه دريافت دانشنامه و مدارك تحصيلي

دريافت فايل
 

19. برگ تسويه حساب دانشجويي

دريافت فايل
 

20. نحوه نگارش و تدوين پايان نامه دكتري

دريافت فايل
  


 

 

 
Copyright 2000-2011
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.